Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |

Podmínky inzerce

Podmínky inzerce zdarma.

Inzeraty-inzerce.cz je inzertní server provozovaný Profi Holding a.s. Spisová značka: B 10090 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě. Se sídlem Sokolská 586/7, Olomouc, 772 00. Email: info@profi-holding.cz, IČ: 28565738, DIČ: CZ28565738, Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 224923955/0300 dále jen Provozovatel.

Upozornění: Registrace do webu je zcela zdarma a k ničemu Vás nezavazuje. Registrace jde kdykoliv zrušit uživatelem.
Na inzertním serveru inzeraty-inzerce.cz je zakázána tato nekalá inzerce: (Tento zákaz platí bez ohledu na Topování.) 

inzerce půjček a oddlužení je zakázaná - je to placená služba více na info@inzeraty-inzerce.cz
nadměrné množství vykřičníků, hvězdiček a podobných znaků
hubnutí a diety
(MLM) a provizní systémy
Emailingu a jiných bezpracných výdělků
práce, jejichž podmínkou je poplatek předem
kopírování DVD + CD 
diplomů, dokladů a technických průkazů
pohonných hmot
livechaty, hostesky, práce tanečnice, společnice, konzumentky
erotické inzeráty
půjčky, oddlužení, úvěry
léky, drogy a potravinové doplňky
cigarety, tabák

3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce inzeraty-inzerce.cz nebo dobrými mravy.
4. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám inzerce inzeraty-inzerce.cz.
5. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 24 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.
6. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu.
7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb inzeraty-inzerce.cz ani za způsob jakým služby inzerce inzeraty-inzerce.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb inzerce inzeraty-inzerce.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb inzerce inzeraty-inzerce.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
11. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb inzerce inzeraty-inzerce.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby inzerce inzeraty-inzerce.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
12. Provozovatel inzerce inzeraty-inzerce.cz je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. 
13. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které inzerce inzeraty-inzerce.cz nabízí.
14. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
15. Diskuze a komentáře. Toto je neredigovaná a nemoderovaná diskuse čtenářů serveru inzeraty-inzerce.cz. Redakce ani provozovatel serveru inzerce inzeraty-inzerce.cz za obsah jednotlivých příspěvků nenese zodpovědnost. Veškerou trestněprávní odpovědnost jakož i odpovědnost podle dalších právních předpisů nese výhradně autor příspěvku.
16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel inzerce inzeraty-inzerce.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

17. Obecná pravidla

Text musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou povoleny. Nesmí chybět diakritika, velké písmeno na začátku věty a tečka na jejím konci.
Slova se nesmí mezi jednotlivými řádky dělit. Text titulku a popisku však může bez nutného ukončení věty navazovat.
V inzerátu se nesmí nadměrně opakovat slova - jedno slovo nebo fráze dvakrát za sebou nebo jedno slovo či fráze čtyřikrát v inzerátu.
Inzerát nesmí vyzývat ke kliknutí, například frází "klikněte zde". Text musí dávat smysl i bez uvedení viditelné URL adresy.
Inzerát nesmí přímo zmiňovat konkurenci a nesmí být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze.
Klíčová slova musí souviset s textem inzerátu a s obsahem cílových stránek.
Obsah cílové stránky nesmí být v rozporu s dobrými mravy nebo jiným způsobem podvodný a nemorální.
Cílová URL musí být funkční a v souladu s českými zákony a ústavou ČR. Reklamní kampaň může zakládat pouze provozovatel stránky, na kterou inzerát cílí, nebo jím pověřená osoba. 
Nesmí být vytvořena pouze za účelem nalákání uživatele na placenou reklamu.
Zobrazení obsahu cílové stránky na sociální síti Facebook, musí být veřejně dostupné a nesmí být podmíněno registrací nebo přihlášením.
Nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky nebo automaticky spouštět stahování souboru (.pdf, .doc, .avi, .exe, .csv, .xls a jiné) či instalaci software.
Inzerát nesmí obsahovat vulgární výrazy. Slangová a nespisovná slova jsou povolena.
Text inzerátu musí být psán v českém, slovenském jazyce. 
Veškeré zmínky v textu inzerátu o cenách, cenových garancích, slevách, akcích, nabídkách, případně že je něco zdarma, musí být pravdivé, uvedené přímo na cílové stránce a nepodmíněné.
Obecné zmínky nesmí mít více než jeden přívlastek jako například - "skvělé nízké ceny". 
Omezený počet znaků musí být dodržen bez vypouštění mezer, čárek nebo jiných znaků.
V titulku se nesmí vyskytovat vykřičník, v popisku je možné použít pouze jeden vykřičník.
Řádek nesmí začínat pomlčkou, interpunkčními znaménky nebo netypickými znaky.
Za tečkou, dvojtečkou, čárkou, otazníkem, středníkem a vykřičníkem je nutné psát mezeru. U pomlčky se dělá mezera po obou stranách, u závorek pouze na vnější straně.
Není povoleno prokládání znaků, nadměrná interpunkce a užití emotikonů či nestandardních znaků jako například →, ♣, ¦, ♠ a podobně.
Znak ® (registrovaná obchodní značka) můžete u názvu vaší společnosti uvést, pokud je obchodní značka takto zapsána v rejstříku ochranných známek vedeným Úřadem průmyslového vlastnictví.

Recepty - Přidáním receptu souhlasíte s uveřejněním receptu i fotografie, Vašeho uživatelského jména a v případě vyplnění i křestního jména a příjmení jako autora receptu. V případě, že součástí receptu je fotografie, souhlasíte s přidáním vodoznaku v podobě loga portálu inzerce inzeraty-inzerce.cz a uživatelského jména autora receptu. Přidáním receptu souhlasíte, že recept bude přidán do vašeho osobního profilu, kde bude přístupný ostatním uživatelům. Hlavní (tedy první přidaná) fotografie k receptu musí být fotografie výsledného hotového jídla. Doplňující fotografie poté mohou být například postup při vaření, suroviny, fotopostup atd.

Provozovatelé stránek inzerce inzeraty-inzerce.cz neručí za žádné škody vzniklé používám portálu nebo při vaření receptů. Nenesou také zodpovědnost za recepty uveřejněné na stránkách, ani za gramatické či jiné chyby. Dále neručí za škody způsobené kliknutím na jakýkoli odkaz vedoucí na jakoukoli stránku.

Provozovatelé stránek si vyhrazují právo nepřidat jakýkoli recept, smazat již přidané recepty, smazat nevhodné komentáře, příspěvky v diskusi a uživatelské účty bez písemného upozornění.

Vtipy - Přidáním vtipu souhlasíte s uveřejněním vtipu i fotografie, Vašeho uživatelského jména a v případě vyplnění i křestního jména a příjmení jako autora vtipu.V případě, že součástí vtipu je fotografie, souhlasíte s přidáním vodoznaku v podobě loga portálu inzerce inzeraty-inzerce.cz a uživatelského jména autora vtipu. Přidáním vtipu souhlasíte, že vtip bude přístupný ostatním uživatelům.

RSS kanály serveru inzerce inzeraty-inzerce.cz jsou určeny pouze pro osobní užití. Jakékoli kopírování nebo další šíření RSS kanálů serveru inzerce inzeraty-inzerce.cz bez předchozího písemného souhlasu inzerce inzeraty-inzerce.cz. není dovoleno.
Pokud dojde k porušení pravidel, mohou administrátoři inzeraty-inzerce.cz inzerát, hromadný import nebo účet zablokovat. Všechny inzeráty jsou kontrolovány nejen po jejich vytvoření, ale také v průběhu samotné inzerce.

Prezentace zadavatele v Katalogu firem musí obsahovat nejméně následující údaje:

Název firmy nebo místa
Popis předmětu činnosti
Provozní doba
Místo provozování
Kontaktní telefon (fax, e-mail apod.)
Volitelně - logo

Obsah a změny záznamů:

Obsahem a ani formou nesmí prezentace poškozovat či ohrožovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob, nesmí nabádat k rasové či náboženské nesnášenlivosti, nesmí obsahovat pornografii ve všech formách včetně erotických projevů, nesmí útočit na dobrou pověst jiných osob, či na jejich dobré pověsti parazitovat.
Zadavatel odpovídá za to, že jím dodané podklady nebudou zavirovány či jinak způsobilé internetový portál provozovatele znehodnotit či poškodit a to pod sankcí vymazání prezentace z internetového portálu a náhrady takto vzniklé škody.

Fotografie v inzerci a logo firmy v katalogu musí mít autorská práva firmy. Zadavatel, firma odpovídá za technickou i právní bezchybnost prezentace jako celku a to co do jejího obsahu i formy jednotlivých podkladů, včetně textové části a jejich překladů.

Změnou záznamů se rozumějí výměna podkladů, obrázků, nebo URL adresy. Jiné změny jsou možné jen se souhlasem provozovatele.

Ochrana osobních údajů: 

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb. 

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Další ujednání: 

1.    Zpracování osobních údajů
1.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
1.2.   Pro registraci Uživatele na Serverech je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje).
1.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu registrace na Serverech, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
1.4.    V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.
1.5.    Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
1.6.   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

2.    Závěrečná ustanovení
2.1.    Na poskytování služeb jednotlivých Serverů se použijí dále jejich zvláštní smluvní podmínky.  Ustanovení smluvních podmínek jednotlivých Serverů mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost.
2.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Serverů či služeb na Serverech či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a zrušit svůj uživatelský účet. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále svůj uživatelský účet, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek. 

Používání API

API pro přímé napojení Bazoše je možné používat pouze se souhlasem inzeraty-inzerce.cz, v opačném případě je aplikace nebo uživatelé používající takovéto aplikace blokováni. Za používání neoficiálně napojených aplikací nenese inzeraty-inzerce.cz žádnou odpovědnost (nenese odpovědnost za takto předávané osobní údaje).

Používání neoficiálních aplikací, které nemají povolení od inzeraty-inzerce.cz

Využívání neoficiálních aplikací (app pro Android, IOS, Windows), které mají za účel zobrazovat inzeráty obdobně jako webový prohlížeč nebo mají za účel funkci přidávání inzerátů je v rozporu s používáním webu a našeho API.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2023.

Platby mobilbonus byli zrušeny! 

Platby zajišťuje pro poskytovatele společnost MobilBonus s.r.o. (dále jen „MB“), sídlo Úvoz 18, 58601 Jihlava, IČ: 26935830. Případné reklamace a dotazy na platební transakce může uživatel směřovat přímo na MB prostřednictvím telefonické linky +420 777717535 (po-pá 08 – 16h) nebo pomocí emailové podpory na adrese help@mobilbonus.cz, či písemně na adresu sídla. Uživatel se může obrátit také přímo na poskytovatele a jeho technickou podporu.